Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. INLEIDING

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor het gebruik van deze website en de overeenkomst tussen ons, AltijdHandig, en u. Hierin zijn uw rechten en verplichtingen, en die van AltijdHandig uiteengezet met betrekking tot de aangeboden goederen/diensten via deze website of andere verwijzende websites, tezamen aangeduid als "AltijdHandig-diensten". Gelieve deze Voorwaarden en ons Privacybeleid zorgvuldig te lezen alvorens de bestelling af te ronden. Door de website te gebruiken en/of een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met deze Voorwaarden en ons Privacybeleid. Zo niet, dan dient u geen bestelling te plaatsen. De Voorwaarden kunnen wijzigen, lees ze daarom zorgvuldig door alvorens een bestelling te plaatsen. Bij vragen kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op de website.

 1. BEDRIJFSGEGEVENS
 • Naam ondernemer: Wolf Handel en Diensten
 • Handelsnaam: AltijdHandig
 • Adres: 8606CB, 27, Sneek (geen bezoekadres)
 • Contact: [emailbevestiging]
 • KvK-nummer: 83365176
 • BTW-identificatienummer: [BTW-nummer]
 1. GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE

Deze Voorwaarden zijn de enige voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze website. Ze zijn belangrijk voor zowel u als ons, omdat ze een juridisch bindende overeenkomst vormen die uw rechten als klant en onze rechten als bedrijf beschermen. Door uw bestelling te plaatsen, gaat u ermee akkoord dat:

 • U de website alleen mag gebruiken om rechtmatige inlichtingen te verkrijgen of bestellingen te plaatsen.
 • U geen speculatieve, valse of frauduleuze bestellingen zult plaatsen. Bij vermoeden hiervan, behouden wij het recht de bestelling te annuleren en de autoriteiten te informeren.
 • U verplicht bent om correcte en accurate contactgegevens te verschaffen en erkent dat we deze gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen indien nodig (zie ons Privacybeleid).
 • We uw bestelling mogelijk niet kunnen verwerken als u ons niet alle benodigde informatie verstrekt.

Tot slot, door een bestelling te plaatsen, garandeert u dat u ten minste achttien jaar oud bent en wettelijk bekwaam om een bindend contract aan te gaan.

 

 1. HOE HET CONTRACT TOT STAND KOMT

De informatie in de Voorwaarden en op de website vormt geen verkoopaanbod, maar een uitnodiging tot onderhandelen. Een contract tussen u en ons komt pas tot stand nadat uw bestelling door ons is geaccepteerd. Indien we uw aanbod niet accepteren en er is al geld van uw rekening afgeschreven, wordt dit volledig teruggestort.

Volg het online bestelproces en klik op "Order afhandelen" om de bestelling te verzenden. U ontvangt een e-mail ter bevestiging van uw bestelling ("Ontvangstbevestiging"). Dit betekent niet dat uw bestelling is geaccepteerd. Uw bestelling is een aanbod aan ons om een of meer producten te kopen. We bevestigen acceptatie van uw bestelling door middel van een e-mail waarin we de verzending van het product bevestigen ("Bestelbevestiging"). Het contract voor de aankoop van een product tussen u en ons ("Contract") wordt pas gesloten wanneer we u de Bestelbevestiging sturen. Het Contract heeft alleen betrekking op de producten waarvan we de verzending hebben bevestigd in de Bestelbevestiging. We zijn niet verplicht om andere producten te leveren die mogelijk deel uitmaken van uw bestelling totdat de verzending van die producten is bevestigd in een aparte Bestelbevestiging.

 1. BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN

Alle productbestellingen zijn onderhevig aan beschikbaarheid. Indien er leveringsproblemen zijn of producten niet op voorraad zijn, zullen we u informeren over vervangende producten van gelijke of hogere kwaliteit en waarde die u kunt bestellen. Als u deze vervangende producten niet wilt bestellen, betalen we het betaalde geld terug.

 1. WEIGERING VAN BESTELLING

We behouden ons het recht voor om producten van de website te verwijderen en/of materialen of inhoud van de website aan te passen of te verwijderen. Hoewel we ernaar streven om alle bestellingen te verwerken, kunnen er omstandigheden zijn waarin we de verwerking van een bestelling moeten weigeren nadat we u een Bestelbevestiging hebben gestuurd. Dit recht behouden we ons toe. We zijn niet aansprakelijk jegens u of derden voor het verwijderen van producten van de website, noch voor het verwijderen of bewerken van materialen of inhoud van de website.

 1. UW HERROEPINGSRECHT

Als consument heeft u het recht om een Contract binnen 14 dagen na bevestiging van de verzending van uw bestelling te annuleren en volledige terugbetaling te ontvangen in overeenstemming met ons Retourbeleid (zie artikel 1). Dit recht geldt alleen voor producten die in dezelfde staat als bij ontvangst worden geretourneerd. Ook moeten alle instructies, documenten en verpakkingsmaterialen worden geretourneerd. Beschadigde of gedragen producten worden niet vergoed. U dient redelijke zorg te dragen voor de producten zolang deze in uw bezit zijn.

Bewaar en gebruik indien mogelijk de originele verpakkingen voor het retourneren van de producten, met nadruk op de hygiënische strip in zwemkleding.

Voor meer informatie over dit wettelijk recht en hoe u het kunt uitoefenen, zie artikel 1 van deze Voorwaarden en de Verzendingsbevestiging.

Deze bepaling doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten als consument.

 1. LEVERING

Conform de bepalingen in artikel 4 en tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden, streven we ernaar om uw bestelling van de product(en) zoals vermeld in de Bestelbevestiging te leveren op de in de Bestelbevestiging genoemde leverdatum. Als er geen geschatte leverdatum is opgegeven, dan streven we ernaar om binnen vijftien (15) dagen na de datum van de Bestelbevestiging te leveren.

Mogelijke redenen voor vertraging kunnen zijn:

 • Op maat gemaakte producten;
 • Aangepaste items;
 • Onvoorziene omstandigheden; of
 • Het leveringsgebied.

Indien we om welke reden dan ook de leverdatum niet kunnen halen, wordt u hierover geïnformeerd. U krijgt dan de keuze om door te gaan met de aankoop door akkoord te gaan met een langere levertijd of om de bestelling te annuleren met volledige terugbetaling van de betaalde prijs. Let op: we leveren niet op zaterdag of zondag.

Conform deze Voorwaarden wordt "levering" geacht plaatsgevonden te hebben wanneer u voor ontvangst van de goederen heeft getekend op het overeengekomen afleveradres.

 1. NIET IN STAAT TOT LEVEREN

Indien we na twee pogingen niet in staat zijn de goederen te leveren, proberen we een veilige plaats te vinden om uw pakket achter te laten. We laten een bericht achter waarin staat waar uw pakket is en hoe u de levering kunt afhalen. Als u niet op de afgesproken tijd op de leveringslocatie kunt zijn, neem dan contact met ons op voor een nieuwe leveringsafspraak.

 1. RISICO- EN EIGENDOMSOVERGANG

Het risico van de producten gaat op u over vanaf het moment van levering.

Het eigendom van de producten gaat over op u wanneer we de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen met betrekking tot de producten, inclusief leveringskosten, hebben ontvangen, of na levering (zoals gedefinieerd in artikel 8 hierboven), mocht dit later zijn.

 1. PRIJS EN BETALING

De prijs van de producten is de prijs zoals vermeld op onze website, tenzij er sprake is van een kennelijke fout. Hoewel we ons best doen om ervoor te zorgen dat alle prijzen op onze website correct zijn, kunnen er fouten optreden. Als we een fout ontdekken in de prijs van een of meerdere producten die u heeft besteld, informeren we u zo snel mogelijk. U krijgt dan de keuze om de bestelling tegen de correcte prijs te bevestigen of te annuleren. Als we geen contact met u kunnen opnemen, wordt de bestelling als geannuleerd beschouwd en ontvangt u een volledige terugbetaling als u al heeft betaald voor het product.

We zijn niet verplicht om het product tegen de onjuiste (lagere) prijs aan u te verkopen als het duidelijk en onmiskenbaar is dat de prijs fout is en u dit redelijkerwijs had kunnen weten.

De prijzen op onze website zijn inclusief btw, maar exclusief leveringskosten. Deze kosten worden toegevoegd aan het totale bedrag zoals uiteengezet in onze verzendkostenoverzicht.

Zodra u klaar bent met winkelen, worden alle gewenste items toegevoegd aan uw winkelmandje. Het volgende stappenplan leidt u door het afrekenproces:

 1. Klik op "Winkelmand" bovenaan de pagina.
 2. Klik op "Winkelmand inzien".
 3. Klik op "Order afhandelen".
 4. Vul uw persoonsgegevens in of controleer deze, evenals de gegevens van uw bestelling, het afleveradres en het factuuradres.
 5. Kies uw betaalmethode.
 6. Klik op "Order afhandelen".

Betaling is mogelijk met iDeal, PayPal en binnenkort ook met Visa en MasterCard. Om mogelijk misbruik te minimaliseren, worden uw creditcardgegevens versleuteld. Na ontvangst van uw bestelling voeren we een pre-autorisatie uit op uw creditcard om te controleren of er voldoende saldo is om de transactie te voltooien. Het aankoopbedrag wordt pas van uw creditcard afgeschreven wanneer uw bestelling vanuit ons magazijn is verzonden.

Bij betaling via PayPal wordt het bedrag afgeschreven na bevestiging van uw bestelling. Door op de knop "Order afhandelen" te klikken, bevestigt u dat de creditcard van u is. Creditcards worden onderworpen aan geldigheidscontroles en goedkeuring van de creditcardverstrekker. Als we de gewenste goedkeuring niet ontvangen, zijn we niet aansprakelijk voor eventuele vertraging of niet-levering en kunnen we geen contract met u aangaan.

 1. BELASTING TOEGEVOEGDE WAARDE

Conform de geldende bepalingen zijn alle aankopen die plaatsvinden via de website onderworpen aan Belasting Toegevoegde Waarde (btw).

Volgens hoofdstuk I van titel V van de richtlijn van de Raad 2006/112/EG van 2 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van btw, moet de leveringsplaats zich bevinden in de lidstaat van het adres waar de producten moeten worden geleverd. De btw moet worden berekend tegen het percentage dat van kracht is in de desbetreffende lidstaat waar de producten moeten worden geleverd volgens de geplaatste bestelling(en).

Overeenkomstig de toepasselijke bepalingen in elk rechtsgebied kan de regel van de “verlegging van de heffing” (artikel 19 van de richtlijn 2006/112) van toepassing zijn op goederen die in bepaalde lidstaten van de Europese Unie worden geleverd, als de klant voor btw-doeleinden een belastbare persoon is of moet zijn. In dat geval wordt er door ons geen btw in rekening gebracht, mits de ontvanger bevestigt dat de btw over de geleverde items voor rekening wordt genomen van de klant volgens de procedure voor verlegging van de heffing.

 1. RUILEN/RETOURBELEID

Retourzendingen in het kader van het uitoefenen van het herroepingsrecht:

Algemeen beleid: Als u het Contract binnen de hierboven in artikel 7 genoemde periode wilt ontbinden, kunt u uw aankoop aan ons retourneren of deze meegeven aan een door ons geregelde koerier. U dient het product volgens de aanwijzingen in het gedeelte “RETOURNEREN” op onze website te retourneren. U bent verantwoordelijk voor de kosten van het retourneren van het product naar ons. Als u de goederen naar ons retourneert op onze kosten, dan zijn we gerechtigd om de directe kosten die we hierdoor maken op u te verhalen.

In geval van twijfel kunt u contact met ons opnemen via ons webformulier. Nadat we het product hebben gecontroleerd, laten we u weten of u recht heeft op terugbetaling. We zullen uw terugbetaling zo snel mogelijk verwerken, in ieder geval binnen dertig (15) dagen nadat wij de kennisgeving van annulering/ontbinding hebben ontvangen. We zullen geld dat we van u hebben ontvangen terugbetalen volgens dezelfde methode als u de betaling heeft gedaan. Producten die niet in dezelfde staat verkeren als de staat van levering of die zijn gebruikt en niet alleen geopend worden niet omgeruild of vergoed. Ruilen mag alleen als het gaat om hetzelfde product, met een andere maat of kleur.

Retourzending van defecte producten:

Als u van mening bent dat het product op het moment van levering niet overeenkomt met het Contract, dan dient u direct contact met ons op te nemen via ons webformulier, onder vermelding van de gegevens van het product en de beschadiging.

U kunt het product naar ons adres retourneren. Na ontvangst van het geretourneerde product zullen we het volledig onderzoeken en u binnen een redelijke termijn per e-mail in kennis stellen van uw recht op vervanging of terugbetaling (indien van toepassing). We streven ernaar om de terugbetaling of vervanging zo snel mogelijk te verwerken, in ieder geval binnen dertig (15) dagen na onze bevestiging aan u per e-mail dat u recht heeft op terugbetaling voor of vervanging van het non-conforme product. Als er een defect bestaat, dan worden defecte producten omgeruild tegen eenzelfde product zonder defect, en worden de verzendkosten door ons vergoed.

 1. AANSPRAKELIJKHEID EN DISCLAIMERS

Onze aansprakelijkheid in verband met enig Product dat via onze website is aangeschaft, is beperkt tot de aankoopprijs van dat Product. Niets in deze Voorwaarden sluit of beperkt onze aansprakelijkheid uit voor:

 • Dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;
 • Fraude of frauduleuze voorstelling van zaken; of
 • Iedere andere situatie waarin het illegaal of onwettig voor ons zou zijn om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken.

Behoudens het bovenstaande en voor zover wettelijk toegestaan, aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor indirecte verliezen of schade die ontstaan zijn als gevolg van de hoofdschade of beschadiging, of veroorzaakt zijn door onrechtmatige daad, contractbreuk of anderszins, waaronder (maar niet beperkt tot):

 • Verlies van inkomen of inkomsten;
 • Verlies van omzet;
 • Verlies van winsten of contracten;
 • Verlies van verwachte besparingen;
 • Verlies van gegevens; en
 • Verspilling van beheer- of kantoortijd.

Vanwege het open karakter van deze website en de mogelijkheid van fouten in de opslag en transmissie van digitale informatie, bieden we geen garantie voor de nauwkeurigheid en veiligheid van informatie die via of verkregen is van deze website.

Alle productbeschrijvingen, informatie en materialen die op deze website zijn vermeld, worden “as is” geleverd, zonder expliciete of impliciete garanties.

Voor zover wettelijk toegestaan, wijzen we alle andere garanties van welke aard dan ook af.

De bepalingen van dit artikel laten uw wettelijke rechten als consument of uw rechten op annulering van het Contract onverlet.

 1. INTELLECTUEEL EIGENDOM

U erkent en stemt ermee in dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het materiaal of de inhoud van de website te allen tijde bij ons of onze licentiegevers berusten. U mag dit materiaal alleen gebruiken als u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gekregen van ons of onze licentiegevers. U mag echter een kopie maken van een bestelling of van contractgegevens voor zover dit nodig is om de website te gebruiken.

 1. SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE

Conform de toepasselijke regelgeving moet bepaalde informatie of communicatie die we naar u sturen schriftelijk zijn. Wanneer u onze website gebruikt, accepteert u dat communicatie met ons voornamelijk elektronisch plaatsvindt. We zullen contact met u opnemen per e-mail of informatie verstrekken door middel van mededelingen op onze website. Voor contractuele doeleinden stemt u in met deze elektronische communicatiemiddelen en erkent u dat alle contracten, mededelingen, informatie en andere communicatie die we u elektronisch verstrekken voldoen aan de wettelijke eis dat dergelijke communicatie schriftelijk dient te zijn. Deze bepalingen laten uw wettelijke rechten onverlet.

 

 1. MEDEDELINGEN

Alle mededelingen die u ons doet, dienen bij voorkeur via ons webformulier plaats te vinden. Overeenkomstig artikel 16 hierboven, kunnen we mededelingen naar u versturen via het e-mailadres of postadres dat u ons geeft wanneer u een bestelling plaatst.

Mededelingen worden geacht te zijn ontvangen en naar behoren te zijn verricht onmiddellijk nadat ze op onze website zijn geplaatst, 24 uur na verzending van een e-mail, of drie dagen na de datum van verzending van een brief. Om te bewijzen dat een kennisgeving is gedaan, volstaat het om te bewijzen dat, in het geval van een brief, een dergelijke brief naar behoren is geadresseerd, gefrankeerd en gepost en, in het geval van een e-mail, een dergelijke e-mail is verstuurd naar het opgegeven e-mailadres van de geadresseerde.

 1. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Het Contract tussen u en ons is bindend voor u en ons en voor onze respectievelijke rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden.

U bent niet bevoegd een Contract, of uw rechten of verplichtingen die eruit voortvloeien, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, over te dragen, te cederen, met beperkte rechten te bezwaren of anderszins te doen overdragen.

Wij zijn bevoegd een Contract, of onze rechten of plichten die eruit voortvloeien, op elk moment tijdens de looptijd van het Contract over te dragen, te cederen, te bezwaren, uit te besteden, al dan niet via onderaanneming, of anderszins te doen overdragen. Een dergelijke overdracht, cessie, bezwaring, uitbesteding of andere overdracht laat uw wettelijke rechten als consument onverlet en heeft geen invloed op een expliciete of impliciete garantie die door ons aan u kan zijn gegeven.

 1. OVERMACHT

We zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet of vertraagd uitvoeren van onze verplichtingen uit hoofde van een Contract als dit is veroorzaakt door een overmachtsituatie die buiten onze controle ligt.

Een overmachtsituatie omvat elke handeling, gebeurtenis, weglating of ongeval die buiten onze controle ligt, waaronder:

 • Stakingen, uitsluitingen van werknemers of andere industriële acties
 • Binnenlandse onlusten, oproer, invasie, terroristische aanval of dreiging van terroristische aanval, oorlog of dreiging van oorlog
 • Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of ander natuurlijk onheil
 • Onmogelijkheid van het gebruik van transportmiddelen
 • Onmogelijkheid van het gebruik van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken
 • Besluiten, wetten of beperkingen van overheidswege
 • Een staking, fout of ongeluk bij een transport- of postbedrijf

Onze prestaties uit hoofde van een Contract worden opgeschort voor de periode dat de overmachtsituatie aanhoudt. We zullen redelijke inspanningen verrichten om de overmachtsituatie te beëindigen of een oplossing te vinden om onze verplichtingen uit te voeren ondanks de overmachtsituatie.

 1. AFSTAND VAN RECHT

Als we er op enig moment tijdens de looptijd van een Contract niet in slagen om volledige nakoming te eisen van uw verplichtingen, of als we er niet in slagen om rechten of rechtsmiddelen uit te oefenen, dan vormt dit geen afstand van dergelijke rechten of rechtsmiddelen en bent u niet ontheven van uw verplichtingen.

Afstand door ons van het eisen van nakoming impliceert geen afstand van een later verzuim.

Afstand door ons van deze Voorwaarden is niet geldig, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat het gaat om een dergelijke afstand en dat deze schriftelijk aan u kenbaar is gemaakt.

 1. CONVERSIE

Als een van deze Voorwaarden of een van de bepalingen van een Contract door een bevoegde instantie ongeldig, onwettig of niet-uitvoerbaar is verklaard, dan zal een dergelijke voorwaarde of bepaling voor die mate worden gescheiden van de resterende voorwaarden en bepalingen, die geldig blijven voor zover bij wet is toegestaan.

 1. HELE OVEREENKOMST

Deze Voorwaarden en de bijbehorende documenten belichamen de hele overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp van een Contract en vervangen enige voorafgaande overeenkomst, afspraak of regeling tussen u en ons.

U noch wij zullen een rechtsmiddel gebruiken met betrekking tot een onware verklaring die voorafgaande aan de datum van een Contract is geuit door de andere partij, tenzij een dergelijke onware verklaring op frauduleuze wijze is geuit.

 1. ONS RECHT OM DEZE VOORWAARDEN TE VERANDEREN

We hebben het recht om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te herzien en te veranderen.

U bent gebonden aan het beleid en de Voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u producten bij ons bestelt, tenzij een verandering vereist is bij wet of door een overheidsinstantie, in welk geval de verandering ook van toepassing is op eerdere bestellingen.

 1. FEEDBACK

We verwelkomen uw commentaar en feedback. U kunt deze naar ons opsturen via ons webformulier.

Indien u als koper van oordeel bent dat uw rechten geschonden werden, dan kunt u ons uw klachten overmaken via deze link om een buitengerechtelijke schikking na te streven.